E: [email protected]

T: 918 95 512

Spesialområde: Selvmordsforebygging

Utdanning: Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2005 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har en videreutdanning innen kognitiv terapi, i gruppeterapi og innen EMDR som er en traumebehandling.

Erfaring: Mest erfaring har jeg med behandling av voksne mennesker som har opplevd akutte livshendelser, eller mer komplekse oppveksttraumer. Jeg har arbeidet ved en akuttpsykiatrisk avdeling, ved en gruppeenhet og sist ved et Akutteam i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har jeg erfaring fra barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling og med hørselshemmede ved en poliklinikk.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg ønsker å bidra til økt forståelse og bedret behandling av mennesker med selvskading og selvmordsproblematikk slik at samtalene kan gi gode prosesser og endring. Videre er jeg opptatt av teamarbeid i vanskelige saker, og samarbeide mellom de ulike tjenestene og med de pårørende.