E: [email protected]

M: 97 68 53 29

T: 97 68 53 29

Spesialområde: Selvskading og kronisk suicidalitet hos ungdom.

Utdanning: Utdannet psykolog i 1999. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Erfaring: Arbeidserfaring fra førstelinjetjenesten, og fra spesialisthelsetjeneste (psykisk helsevern for barn og ungdom)

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har videreutdanning i Dialektisk adferdsterapi (DBT), en behandlingsmetode særlig utviklet for suicidale og selvskadende pasienter, med ti års klinisk praksis i DBT-team for ungdom. Jeg er særlig opptatt av ivaretakelse av hjelperen i arbeidet med suicidalitet og selvskading, og av foresattes/pårørendes situasjon.