E: [email protected]

M: 472 47 147

Spesialområde: Arbeid ved somatisk avdeling i møtet med pasienter med villet egenskade / selvpåført forgiftning. Undervisning av helsepersonell som tar imot pasienter innlagt med selvpåført forgiftning.

Utdanning: Psykiatrisk sykepleier. Mastergradsstudent ved Universitet i Oslo.

Erfaring: Jeg har arbeidet i 10 år ved Akuttmedisinsk avdeling Ullevål, som fagpersonell og som forskningssykepleier.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg arbeider med et forskningsprosjekt om selvmordsforsøk med bruk av voldsomme metoder. En ett års oppfølgingsstudie med sammenligning av selvpåførte forgiftninger.