Mary I. Vold

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Vold i nære relasjoner, også i flerkulturelle familier. Sikkerhetsarbeide;  kartlegging, vurdering og strategiplanlegging ved samlivsbrudd og i forbindelse med samvær etter vold i nære relasjoner.

Utdanning:
Godkjent barnevernpedagog med spesialkompetanse i flerkulturell forståelse. Videreutdanning i coaching og rådgiving, og i psykologisk forståelse og behandling av kvinner og barn utsatt for vold.

Erfaring:
Mange års erfaring fra barneverntjenesten, enslige mindreårige flyktninger og med voldsutsatte barn og mødre på krisesenter.  Jeg har også flere års internasjonal erfaring fra forebyggende barnevernsarbeid med vanskeligstilte barn og deres familier blant somalibefolkningen i Øst Afrika, samt som rådgiver for UNICEF i arbeidet for barn i Bhutan og India.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Viktigheten av kunnskap om vold i nære relasjoner. Hvordan forebygge og hvordan gripe inn når det er vold i familien. Hva som er viktige og nødvendige tiltak for å sikre et liv uten vold; i bruddfasen, på kort og på lang sikt. Særlig fokus på voldsutsatte barn og deres mødre – også med annen etnisk bakgrunn. Har i flere år bidratt til utvikling av nasjonalt kompetansehevingsprogram for ansatte ved landets krisesenter