Mari Bræin

E: [email protected]

T: 954 99 112

Spesialområde: PTSD og komplekse traumer hos barn

Utdanning: Jeg er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har doktorgradskurs på dette området fra California Pacific Medical Center i San Francisco, Gruppeterapeut med psykodramametode

Erfaring: Jeg har mange års erfaring som behandler i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA), og har de senere år arbeidet spesielt med traumatiserte barn og unge. Jeg praktiserer i en deltidsstilling som kliniker i Asker BUP.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg var med å opprette et eget flykningteam for Bærum BUP i 2009, og har siden vært spesielt opptatt av arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. Jeg har også flere års internasjonal erfaring som konsulent for UNICEF der jeg har bidratt til utvikling av psykososiale tiltak for marginaliserte barn.