Lars Halaas Lyster

E: [email protected]

M: 452 71 853

Spesialområde: Jeg arbeider primært med kompleks traumeproblematikk hos barn og unge.

Utdanning: Psykolog.

Erfaring: Jeg arbeidet flere år i Forsvarets stressmestringsteam. I tillegg har jeg bred klinisk erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier samt jobbet både på institusjon og poliklinikk.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg har i tillegg kompetanse innen selvmordsforebygging og holder fortløpende kurs i ”førstehjelp ved selvmordsfare”, VIVAT. Jeg har også interesse for innsatspersonell generelt og personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner spesielt.