RVTS_ost_kristin_ostlie

E: [email protected]

M: 481 70 742

T: 23 22 60 09

Spesialområde: Selvmordsforebygging. Jeg er særlig opptatt av behandling og står forankret i en interpersonlig/psykodynamisk tradisjon. I denne tradisjonen er fellesfaktorenes betydning for behandling i psykoterapi vesentlig, og da særlig faktorer knyttet til den terapeutiske relasjonen.

Utdanning: Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi NPF. Sivilingeniør fra NTNU.

Erfaring: Jeg har bred klinisk erfaring fra både poliklinikk og sengepostavdelinger. Jeg underviser og veileder helsepersonell i behandling og vurdering av pasienter i selvmordsfare. Videre arbeider jeg også med oppfølging etter selvmord.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg arbeider med et forskningsprosjekt der jeg gjennom kvalitativ metodikk utforsker terapiforløp med suicidale pasienter som foregår etter at de er skrevet ut fra psykiatrisk akuttavdeling. Andre oppgaver er implementering av nasjonale retningslinjer i forebygging av selvmord i spesialisthelsetjenesten.

Mine hovedinteresser er hva som virker i terapi, på tvers av terapimetodikk, og hva som bidrar til gode terapiprosesser når pasienten er i vedvarende selvmordsfare.