E: [email protected]

M: 93202662

Spesialområde: Tverrkulturelle utfordringer i psykisk helse- og psykososialt arbeid med flyktninger og minoriteter. Forståelse og håndtering av konflikt i samspill og samarbeid for å støtte psykologisk og psykososial utvikling.

Utdanning: Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Erfaring: 10 års erfaring med arbeid som psykolog i kommuner, familievern og BUP. Har arbeidet med asylsøkere, flyktninger og innvandrere direkte og indirekte i førstelinjen og spesialisthelsetjenesten, ofte i samarbeid med asylmottak, voksenopplæring, skolesektor gjennom grupper, kurs og individual/familiebaserte intervensjoner og terapiforløp.  Har også jobbet mye med konflikter i samspill og foreldresamarbeid i form av mekling, tiltak for barneverntjenesten og i psykiatrien, ofte med minoritetsfamilier og tverrkulturelle utfordringer.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg har arbeidet mye med følelsesregulering/stress/traumer i samspill og er opptatt av hvordan vi klarer å omsette kunnskap og forståelse til konkrete endringer i hverdagen. I arbeidet med minoritetsgrupper kan dette være ekstra viktig og utfordrende, og jeg er opptatt av hvordan vi kan få det beste ut av oss selv, hverandre og omgivelsene på individ- og systemnivå.