E: [email protected]

M: 452 04 120

Spesialområde: Mitt spesialområde er undervisning og veiledning i temaer som flyktninger, psykisk helse og integrering, kriseteam, tvangsekteskap, lavterskel tiltak i 1. linje, vold i nære relasjoner – særlig i flerkulturelle familier.

Utdanning: Jeg har en master i folkehelsevitenskap, er klinisk helsesøster og familieterapeut, og har videreutdanning i helse og sosialadministrasjon. Jeg er veileder i ICDP og trinn 1 og 2 i EMDR

Erfaring: Jeg var sykepleier på neonatalavdelingen ved Ullevål sykehus i 10 år. Deretter helsesøster og prosjektleder for 3 prosjekter over 10 år i Asker kommune. Jeg har vært Hiv/Aidskonsulent ved en helsestasjon for unge. I Bærum kommune har jeg arbeidet 14 år som prosjektleder og koordinator for flyktningteam psykisk helse.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg har skrevet et par artikler samt et kapittel i boken «Fra tanke til handling» (2007). Masteroppgaven i 2009 dreide seg om tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt.