Karin Holt

E: [email protected]

M: 943 98 407

Spesialområde: Psykososialt arbeid med flyktninger. Behandling av mennesker med komplekse traumelidelser.

Utdanning: Psykolog, psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen, NPF.

Erfaring: Jeg har arbeidet ved Psykososialt Senter for Flyktninger i Oslo, vært enhetsleder ved Lovisenberg DPS og arbeidet ved Kirkens Ressurssenter mot Vold og Seksuelle overgrep.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg ønsker å bidra til økt forståelse og bedret behandling av mennesker med komplekse traumelidelser. I tillegg til min halve stilling ved RVTS Øst har jeg også en halv stilling som behandlende psykologspesialist på Groruddalen DPS, Alna.