Ivar Fredrik Mølmen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Forebygging av voldelig ekstremisme og radikalisering og faglig bistand til regionale og lokale aktører i det offentlige hjelpeapparatet. Arbeidet mitt er hovedsakelig fokusert på å bygge kompetanse om effektive tiltak for reintegrering i samfunnet for personer som står i fare for å bli radikalisert og begå ekstremistisk vold. Tverrfaglig samarbeid, veiledning, utvikling av nettsider og digitale verktøy er blant mine hovedarbeidsoppgaver.

Utdanning:
Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen med fordypning i arbeids- og organisajonspsykologi fra Universitetet i Oslo.

Erfaring:
I Forsvaret har jeg erfaring fra militær seleksjon av kandidater til Forsvarets utdanninger som eksempelvis offisersutdanning, spesialistutdanning og pilotutdanningen. I tillegg har jeg undervist på Sjøkrigsskolen og Høyskolen Kristiania om psykologiemner som personlighet og stressmestring.

Noe jeg ønsker å trekke frem:
Med utgangspunkt i forskning og evidensbasert praksis og ved hjelp av digitale løsninger er det mulig å skape offentlige tjenester på et verdensledende nivå. Nære samarbeid med lokale aktører, strukturert oppfølging og systematiske evalueringer hever kvaliteten på det offentlige tjenestetilbudet og gir tiltak som sørger for at Norge er et av verdens beste steder å bo.