Gøril Westborg Smiseth

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Forståelse og behandling av traumer i et familieperspektiv. Ledelse og implementering.

Utdanning:
Psykolog, spesialist i klinisk familiepsykologi. Videreutdanning i gruppeterapi og veiledning.

Erfaring:
Jeg har erfaring med klinisk terapeutisk arbeid med voksne, ungdom og familier, innen familievern, lavterskeltilbud og ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har jeg erfaring som leder, blant annet i en arenafleksibel døgnenhet i BUP.

Noe jeg særlig vil trekke fram:
Jeg er opptatt av hvordan vi organiserer tjenestene slik at fagpersoner blir i stand til å gi god og effektiv hjelp til dem som strever med konsekvensene av traumatiske erfaringer. I den sammenhengen er jeg også opptatt av forebygging, å forstå vold og traumatisk stress kontekstuelt, samt tverrfaglig samarbeid på tvers av instanser. Jeg har tro på skreddersydde og fleksible løsninger, både for tjenester og brukere.