Tryggere Traumeterapeuter

«Tryggere Traumeterapeuter» er et systematisk kompetanseutviklingsprogram som gjennom de siste 7 år er blitt tilbudt alle HF’ene i vår region. Den driftsintegrerte tilnærmingen er sentral for etablering og videreutvikling av ny kompetanse i organisasjonen.

Trinn 1 består av syv plenumsdager med presentasjoner av ulike traumerelaterte temaer, samt parallelle workshops der deltakerne arbeider med fordypning av forståelsen, og trener på bruk av aktuelle metoder. Rundt 300 psykologer, sykepleiere, leger og andre spesialister innen hvert HF deltar nå i programmet.

I trinn 2 tilbys det ulike påbyggingskurs der deltakerne får ytterligere kunnskap om traumespesifikk teori og metoder, og om hvordan de best kan bruke kunnskapen i arbeidet sitt. Også ledere på ulike nivåer deltar i utdanningen. Vi ser kompetansebygging og organisasjonsendring som to sider av samme sak.

«Tryggere Traumeterapeuter»-undervisningen har fått veldig gjennomslag i helseforetakene og er blitt mottatt med stort engasjement fra de flere tusen fagfolkene som har deltatt. I dag ser vi tydelige tegn på at interessen for traumefeltet øker. Kunnskapen om hva man kan gjøre for disse pasientene fører til ny og bedre praksis.

For deltakere i pågående undervisningsprogram, finner du mer informasjon under logg inn-funksjonen. Brukernavn og passord er tidligere utdelt.