Sterke digitale virkemidler skal forebygge radikalisering

I dag lanseres den digitale kunnskapsportalen «Radikalisering og voldelig ekstremisme – prosesser inn og veier ut». Portalen er utarbeidet av RVTS Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kunnskapsportalen lanseres i forbindelse med Den nasjonale radikaliseringskonferansen 2015 som arrangeres av Justis- og beredskapsdepartementet. Konferansen er en del av regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, som nylig vakte internasjonal oppsikt.

Trenger forebyggere

Lars H. Lyster og Nils Petter Reinholdt er begge spesialrådgivere ved RVTS Øst, og har ledet arbeidet med portalen. De har hatt et bredt og omfattende samarbeid med en rekke aktører i inn- og utland, både innen helse, skole,  Skjermbilde-2015-04-29-kl_-20_13_32PST, politi og barnevern – for å nevne noen.

– Vi har hatt stor nytte av kompetansen «fotfolket» sitter med. Vi trenger flere forebyggere i førstelinjen, sier Reinholdt.

Målet er dermed klart; kunnskapsportalen skal være et nytteverktøy for både kommuner og spesialisthelsetjenesten.

– Vi ønsker å normalisere og avmystifisere fenomenet radikalisering. Leserne skal bli mer villige, kompetente og i stand til å ta bekymring på alvor – og å gjøre noe med det. Vi ønsker å bidra til at terskelen senkes for å gjøre noe, som feks å gå i dialog ved bekymring, poengterer Lyster.

Temaområder

Portalen er delt inn i ulike temaområder: Veien inn, Hva er radikalisering, Hvorfor ble det akkurat ham, Veien ut og Nettverk. I tillegg har Spesialisthelsetjenesten fått sitt område. Som et supplement til artiklene på temasidene har vi Spørsmål og svar, hvor du raskt vil få oversikt over de mest sentrale temaer presentert i artiklene. Tips og råd gir deg en punktvis oversikt over nyttig og viktig informasjon. Hver temaside har i tillegg en interaktiv E-læringsdel.

– Portalen er bygget rundt tre unge menneskers ulike historier. Disse er innleide skuespillere og viser forskjellige veier inn i radikaliseringsprosesser. Vi har også brukt musikk og dramaturgi for å få frem budskapet. Når vi vet hvorSkjermbilde-2015-04-29-kl_-09_48_20 kynisk IS og andre destruktive krefter bruker propaganda, mener vi det er på tide at også gode krefter tar i bruk tilsvarende sterke virkemidler. Dette vekker interesse og engasjement. Likevel får vi frem den røde tråden – som handler om at det i mange tilfeller kan være lite som skal til for at en ungdom snur i tide og foretar bedre valg, sier Lyster.

– Generell forebygging er det viktigste. Når man forebygger for radikalisering, forebygger man også for mange andre uheldige veivalg, sier Lyster.

Sjekk ut portalen på utveier.no.

Nettsteder

Tittel Lenke

Kunnskapsportal