Kunnskapsportalen utveier.no vekker oppmerksomhet

Aftenposten skrev den 18. november om den nye digitale kunnskapsportalen «Radikalisering og voldelig ekstremisme – prosesser inn og veier ut». 

Med tittelen «Myndighetene tar i bruk sterke, digitale virkemidler mot radikalisering» har Aftenposten skrevet en grundig artikkel om portalen, hvor de blant annet har innhentet kommentarer fra ulike eksperter.

– Denne portalen ser visuelt flott ut, fanger interessen umiddelbart og er ikke noe man forbinder med en typisk statlig informasjonsside, sier Unn Conradi Andersen, sosiolog og førsteamanuensis ved Avdeling for ledelse ved Westerdals Oslo ACT.

Sammen med kollega, medieforsker og førsteamanuensis Anders Olof Larsson har hun vurdert portalens førsteinntrykk på forespørsel fra Aftenposten. De liker åpningsvideoen med de tre historiene, og synes det er fint at man har med ulik etnisitet og forskjellige problemstillinger når det gjelder ekstremisme.

Les hele saken her.

Sosiale medier
Spesialrådgiver i RVTS Øst, Lars H. Lyster er godt fornøyd med at portalen vekker interesse og får oppmerksomhet.
– 
Det er fint å se at portalen tas godt i mot. Det trengs mye oppmerksomhet for at vi skal nå ut til målgruppene våre. I artikkelen fra Aftenposten påpekes det at portalen kan forbedres i forhold til spredning i sosiale medier. Det synes Lyster er nyttig. – Dette er til hjelp for oss, og er noe vi vil ta på alvor og jobbe med videre, sier Lars Lyster. Han er tydelig på at sterke virkemidler må til.
– Når vi vet hvor kynisk IS og andre destruktive krefter bruker propaganda, mener vi det er på tide at også gode krefter tar i bruk tilsvarende sterke virkemidler, sier Lyster, som har ledet arbeidet med portalen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Sårbare unge
Aftenposten-saken er delt på ulike Facebook-sider. En av kommentarene er fra Tine Enger, utekontakt i Aurskog-Høland kommune. Hun skriver blant annet følgende om portalen:
«For å kunne hjelpe er man avhengig av kunnskap om hva, hvorfor og hvordan radikalisering kan skje, – denne portalen gir en god innføring i nettopp det. Ofte er det de sårbare unge som har behov for tilhørighet og anerkjennelse som lar seg drive inn i dette, – så ja, god integrering og noe meningsfullt å drive med har en god forebyggende effekt. Men, vi må også ha kunnskap om «faresignalene» OG om hvordan vi kan hjelpe de på rett vei igjen.»
– Tine er midt i målgruppen for denne portalen og sier akkurat det jeg tenker er vårt mål. Portalen
henvender seg til alle som kommer i kontakt med folk som står i fare for og/eller blir radikalisert. Særlig aktuell er den for alle i førstelinjetjenesten i kommunesektoren for eksempel lærere, helsesøstre og sosialarbeidere.

 

Nettsteder

Tittel Lenke

Kunnskapsportal