Selvmord og traumelidelser representerer store omkostninger både for den enkelte, familien, det sosiale nettverket og samfunnet som helhet. Kompleksiteten og omfanget gjør at det er behov for en systematisk og samlet innsats på mange nivåer i det traume- og selvmordsforebyggende arbeidet.

Psykologer, leger, spesialsykepleiere og annet helsepersonell som arbeider innen psykisk helsevern møter store grupper pasienter med mange forskjellige diagnoser. En betydelig andel av disse har utviklet alvorlige psykiske symptomer som en reaksjon på tidligere traumatiske erfaringer.

I møte med denne pasientgruppen har behandlere behov for å forstå traumeproblematikk – og hva det er som hjelper. Som en del av vårt arbeid har vi derfor, i løpet av de siste seks årene gjennomført vårt kompetanseutviklingsprogram ”Tryggere Traumeterapeuter” ved regionens helseforetak. Dette har bidratt til at flere tusen behandlere i spesialisthelsetjenesten har blitt bedre skolert på traumebehandling.

Selvmordsforebygging er også en sentral del av vårt arbeid inn i spesialisthelsetjenesten. På alle helseforetak i regionen er det ansatt egne medarbeidere som har et særskilt ansvar for å drive det selvmordsforebyggende arbeidet i samarbeid med RVTS Øst. Samarbeidet med helseforetakene er muliggjort gjennom støtte fra Helse Sør-Øst.