Om psykososiale kriseteam

De psykososiale kriseteamene har en viktig rolle i å møte mennesker umiddelbart etterdramatiske hendelser som for eksempel alvorlige ulykker, naturkatastrofer eller brå og uventet død. Disse første hjelperne må ha kjennskap til hva som er de vanligste psykologiske og sosiale hjelpebehov hos ulike befolkningsgrupper og hvordan disse behovene kan møtes på en god måte. Riktig hjelp i den første tiden er viktig for å forebygge senere psykiske plager og sosiale problemer både hos barn og voksne.

RVTS sin tilnærming bygger på prinsippene fra psykologisk førstehjelp og annen sentral kriseteori. Disse prinsippene er det internasjonal enighet om at er viktige for å hjelpe mennesker i kriser. I tillegg til å bidra med oppdatert fagkunnskap kan vi bistå kommunene når det gjelder utvikling av faglig innhold og organisering av kriseteamenes arbeid.

RVTS Øst tilbyr et to dagers kursopplegg som kombinerer innføring i teori, retningslinjer, praktiske øvelser og diskusjon samt mer spesialsydde opplegg for å fremme samhandling mellom enheter som ofte engasjeres i den første fasen av en krise, som politi, helsevesen og skole.