Østlandsnettverket

Østlandsnettverket mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, tiltak 23 i Retten til å bestemme over eget liv, «Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)».

logoer

Østlandsnettverket er et regionalt kompetansenettverk som består av en arbeidsgruppe og en samordningsgruppe. Arbeidsgruppe består av: IMDi Øst, Bufetat Øst, RVTS Øst, UDI, Politiet, Barne- og familieetaten i Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, konsulæravdelingen i UD barnevernet i Vestfold, og Utdanningsdirektoratet. Gruppen møtes minst 4 ganger i året. Alle instanser skal ha en fast representant for å sikre kontinuitet i nettverkets arbeid.

For strategi og mandat – se link under.

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Østlandsnettverket - strategi og mandat

Nettsteder

Tittel Lenke

Seminar: "Er du bekymret, ikke reis!"

Kontakt