Hjelp som nytter – et 5 dagers kompetanseprogram for kommunalt ansatte

Hvordan kan kommunalt ansatte bli tryggere i møte med familier med krysskulturelle og migrasjonsrelaterte erfaringer og vold i nære relasjoner? RVTS Øst tilbyr kompetanseutvikling til kommuner som vil øke ansattes kompetanse i ovennevnte arbeid.

Vårt 4+1 dagers kompetanseprogram gir kompetanse om:
– Vold i nære relasjoner
– Familier med krysskulturelle og migrasjonsrelaterte erfaringer
– Kommunalt psykososialt arbeid

Kompetanseutviklingen går over fem hele dager og gir også mulighet til deltagelse i nettverksgruppe etter endt kurs. Vårt opplegg baserer seg på et samarbeid mellom RVTS Øst og aktuell kommune.

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Informasjonsbrosjyre