Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd – AIM3

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd – AIM3

Velkommen til todagerskurs «AIM3 Utredning» 2. og 3. november kl 8.30-15.00.

AIM3 Utredning er et verktøy til å bruke på ungdom i alderen 12-18 år som har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør ungdommens styrker i tillegg til bekymringer rundt ungdommens fungering på ulike livsområder.

AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia, og står for Assessment, Intervention & Moving on. AIM3 ble oversatt til norsk i 2020 og skiller seg fra tidligere AIM2 Utredning blant annet ved å være enklere å administrere, samt inkludere flere sentrale domener i ungdommens liv.

AIM3 Utredningsmanual vil bli utdelt på kursdagen.

Kursholdere er: Tina Ludvigsen Sæther og Morten Jensås Lundgren fra RVTS Midt.

Målgruppe

Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, Konfliktråd, Friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontakt med kursarrangør om du er i tvil om du kan delta.