Ung, kriminell og utnyttet – Nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet

Zoom
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Ung, kriminell og utnyttet – Nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet

Det er mye fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særlig i forbindelse med narkotika- og gjengkriminalitet. Det uttrykkes bekymring for at sårbar ungdom som faller utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom rekrutteres til å være løpegutter for kriminelle nettverk innen narkotikakriminalitet, blant annet i politiets trusselvurdering for 2021.

I Norge har det hittil vært mest fokus på mindreårige migranter i forbindelse med menneskehandel, der barn og unge har blitt utnyttet til bl.a. butikk- og lommetyveri og salg av narkotika. RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar den 12. oktober 2021.

Vi vil se nærmere på situasjonen i Norge og andre europeiske land, og undersøke hvordan det å se på ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv kan bidra til god forebygging og riktig hjelp til ungdom involvert i kriminalitet.

Målgruppe

Alle som jobber med sårbar ungdom og ungdom involvert i kriminalitet: SLT, politi, barnevern, utekontakter, helsetjenesten, skoleansatte, asylmottak, flyktningtjenesten, frivillige organisasjoner m.m.

Program

09.00-09.05 Velkommen

09.05-09.40 Utnyttelse av ungdom til kriminalitet i Norge:

 • Hva er utnyttelse av ungdom til kriminalitet?
 • Ungdom utnyttet til kriminalitet i Norge: Funn fra en spørreundersøkelse fra RVTS (2021) – Line Ruud Vollebæk, RVTS Øst
 • Fem fagfolk forteller: Hvordan blir ungdom utnyttet til kriminalitet i Norge?

09.40-10.00 Erfaringer fra Storbritannia:

 • Children and young people trafficked for the purpose of criminal exploitation in relation to ‘county lines’ – Iryna Pona, The Children’s Society

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Erfaringer fra Sverige:

 • Enslige mindreårige migranter utnyttet til kriminalitet i Sverige (og Norge) – Katia Wagner, journalist og forfatter
 • Ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv i Sverige – Maria von Bredow, Brottsförebyggande rådet

10.45-11.15 Det strafferettslige perspektivet:

 • En kort oppsummering av det internasjonale og norske lovverket
 • Ungdom utnyttet til kriminalitet: Strafferettslig praksis i norsk kontekst – Rudolf Christoffersen, statsadvokat i Hordaland

11.15-11.45 Lunsj

11.45-12.30 Hva gjør ungdom sårbare for utnyttelse, og hvordan kan vi hjelpe?

 • Fem fagfolk forteller: Sårbare ungdommer, rekruttering og skadevirkninger
 • Et barne- og ungdomspsykologisk perspektiv på utnyttelse til kriminalitet – psykologspesialist
 • Fem fagfolk forteller: Vi har alle et ansvar – Om forebygging, tverretatlig samarbeid og hjelpetiltak

12.30-13.30 Panelsamtale: Refleksjoner rundt menneskehandelsperspektivet på ungdomskriminalitet og veien videre (paneldeltakere kommer senere)

I løpet av dagen vil i tillegg følgende erfarne fagfolk også bidra:

 • Vebjørn Brækken, Uteseksjonen i Trondheim
 • Marie Gullestad, Barne- og familieetaten, Oslo
 • Kenneth Wøhni Helberg, forebyggende politi, Tromsø
 • Anette Storm-Aafoss, klinisk barnevernspedagog, Eir barnevern

Endringer kan forekomme.

 

Seminaret arrangeres av RVTS Øst, RVTS Nord, RVTS Sør, RVTS Midt og RVTS Vest. Det vil bli arrangert regionale samlinger i tilknytning til det nasjonale seminaret. Informasjon om dette vil etter hvert bli lagt ut på nettsidene til de ulike RVTSene.

For mer informasjon om de regionale samlingene, kontakt RVTS i din region:
RVTS Nord: Kirsten Eriksen ([email protected])
RVTS Midt: Merethe Garnes Hellen ([email protected])
RVTS Vest: May-Irene Wergeland ([email protected])
RVTS Sør: Pernille Lavoll Baade ([email protected])
RVTS Øst: Line Ruud Vollebæk ([email protected])

 

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,