«Tryggere traumeterapeuter» – program vår 2019

«Tryggere Traumeterapeuter»-programmet er for fagfolk fra alle faggrupper som arbeider med traumatiserte pasienter i spesialisthelsetjenesten. Programmet er utviklet av RVTS Øst.

Trinn 1:

Trinn 1 kan tas som femdagers grunnprogram, eller to dagers ABC kurs. Grunnprogrammet er gjennomført ved alle helseforetakene i regionen pr 2013 og i Sykehuset i Vestfold i 2017.  Traume ABC kurs er en todagers kortversjon av grunnprogrammet. ABC-kurset er for nyansatte og andre som ikke har hatt anledning til å delta på grunnprogrammet. Kursene arrangeres en eller to ganger årlig for fagfolk som arbeider med hhv voksne og barn/unge. Det tilbys også eget ABC kurs for arbeid med traumatiserte voksne og unge på døgnavdeling.

Våren 2019 tilbyr vi følgende ABC kurs:
Påmelding og informasjon til ABC-kurs, for arbeid med voksne, 1. og 2. april og valgfri TT ABC workshop 3. april : her

Kurs har påmeldingsfrist 1 uke før kursdato.

Trinn 2:

Tidligere deltakere fra trinn 1 kan også melde seg på ulike fordypningskurs i trinn 2.
Våren 2019 tilbyr vi følgende fordypningskurs:

Kursoversikt trinn 2:

 • IRRT voksne, 7. mars
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Opplæring i Verktøykassen – de tre gode hjelperne, 12. april
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Spenninger i samarbeidet mellom barnevern og helse, 24. april
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Ivaretakelse av hjelperen, 26. april
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne, 6. juni 
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Når kroppen snakker- bruk av sanserom i poliklinisk behandling av utviklingstraumer, 21. juni
  Informasjon og påmelding til kurset her

Alle kursene har påmeldingsfrist 1 uke før kursdato.

Forum for konsultasjon og veiledning:

Kompetanseutvikling hos klinikere som møter traumatiserte i sitt arbeid er en målsetning for RVTS-Øst. Vi har erfart at klinikerne har behov for å drøfte utfordringer og muligheter i arbeidet. For å imøtekomme dette, tilbyr vi ”Forum for konsultasjon og veiledning”. Møtene i forumet består av problemstillinger og case fra deltakerne drøftet i gruppen. Konsultasjonen/veiledningen ledes av spesialrådgivere ved RVTS Øst Karin Holt, psyk.spes. voksen og Siri Toven, psyk.spes. barn. Man forplikter seg ikke til å møte flere ganger, men flere deltakere har møtt gjentatte ganger. Dette gir mulighet for nettverksbygging og gjensidig inspirasjon mellom deltakerne i tillegg til fokus på sak.

Forkunnskaper: Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende traumekompetanse, minimum tilsvarende Traume ABC, todagers innføringskurs i traumeforståelse.
Datoer for forumet våren 2019:
Mandag 4. februar kl 12:30-15:00
Mandag 8. april kl 12:30-15:00
Torsdag 13. juni kl 12:30-15:00
Sted: Møterom 6. etg, RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3 (inng. Sandakerveien), Nydalen, Oslo (40 meter fra Nydalen T)
PÅMELDING: [email protected]

Traumefaglige nettverk:

Det er etablert nettverk av ressurspersoner fra de ulike helseforetakene som har gjennomført grunnprogrammet. Ressurspersonene er personer med spesiell kunnskap og interesse for traumefeltet. Disse leder som regel lokale ressursgrupper som arbeider med implementeringen av traumekunnskap i egen enhet. Det gjennomføres nettverkssamling i regi av RVTS Øst to ganger i året. Samlingene gir faglig påfyll samt anledning til erfaringsutveksling og drøfting av ulike utfordringer i implementering av traumekunnskap i helseforetakene.
Send e-post til [email protected] hvis du ønsker å delta.