Traumebehandling: Intervensjoner og relasjonsarbeid som nytter

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:400 kr

Velkommen til Traumebehandling: Intervensjoner og relasjonsarbeid som nytter

Traumatiserte strever ofte med sammensatte og komplekse symptomer, plager og problemer. For å bidra til bedring har mange pasienter og behandlere erfart nytten av en både bred og dyp tilnærming. Lina Gabler og Karin Holt har omfattende erfaring med dette bedringsarbeidet som henholdsvis pasient og behandler. De har også begge erfaring med at det er en fin balansegang mellom det som kan være hjelpsomt og det som kan forverre tilstanden.

I kurset vil foreleserne dele sine erfaringer med konkrete intervensjoner og relasjonsarbeid i form av forelesning, samtaler mellom foreleserne og kursdeltakerne og opplesning av fortellinger og dikt Lina har skrevet om temaet. I tillegg vil det settes av mye plass i kurset til at kursdeltakerne selv kan trene på intervensjoner i gruppearbeid. Kurset går over to dager.

Vi følger til enhver tid myndighetenes smittevernanbefalinger, og gjør derfor oppmerksom på at det kan forekomme endringer i kurset.

Målgruppe

Alle som behandler traumatiserte voksne.

Dette kurset er et fordypningskurs, så vi vil i undervisningen forutsette at deltakerne har gjennomført et grunnkurs i traumer eller Traume ABC ved RVTS Øst eller har ervervet tilsvarende kompetanse innen traumeforståelse og traumebehandling fra annet sted.

Forelesere:

Karin Holt, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist DPS Groruddalen

Lina Gabler, master i sosialt arbeid og erfaringskonsulent

Program

Dag 1
09:00 - 09:15Introduksjon: Presentasjon, målsetning med kurset og oversikt over dagene
09:15 - 10:00Relasjonsbygging
10:15 - 11:00Kartlegging og diagnostisering
11:15 - 12:00Regulering, stabilisering og psykoedukasjon - plenum og gruppearbeid
12:00 - 12:45Lunsj - ta med matpakke
12:45 - 13:30Plenum og gruppearbeid forts.
13:45 - 14:30Bearbeiding traumatiske erfaringer versus arbeid med tilknytning i behandlingsrelasjonen - plenum og gruppearbeid
14:45 - 15:30Plenum og gruppearbeid forts.
Dag 2
09:00 - 09:30Spørsmål og refleksjoner fra i går
09:30 - 12:00Relasjonsbygging, kartlegging og diagnostisering, regulering, stabilisering og psykoedukasjon - plenum og gruppearbeid inkl. pauser
12:00 - 12:45Lunsj - ta med matpakke
12:45 - 14:30Bearbeiding og relasjonsarbeid - plenum og gruppearbeid
14:45 - 15:30Oppsummering og avslutning