Kurs i traumebehandling barn og unge

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Kurs i traumebehandling barn og unge

Kurset gir innføring i grunnleggende traume- og utviklingsforståelse, kartlegging og diagnostisering. Du får en innføring i prinsipp for traumebehandling og traumesensitiv omsorg. Det vil bli et spesielt fokus på barn og unge utsatt for store belastninger og langvarig stress.

Dette kurset gjennomføres med redusert antall deltakere (max 50)- så vær rask med å sikre deg en plass. Dersom oppmøte blir vanskelig pga ny smittevernsituasjon, vil kurset gjennomføres digitalt.

 

Målgruppe

Klinikere som driver behandling av barn og unge, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Program

1 og 2, 27. og 28. august 2020
DAG 1
09:00-12:00Traume- og utviklingsforståelse
12:00-12:45Lunsj
12:45-15:30Kartlegging, diagnostisering og tilhelingsprosesser
DAG 2
09:00-12:00Reguleringsarbeid
12:12:45Lunsj
12:45-13:45Relasjonelt arbeid
14:00-15:30Bearbeiding og meningsskapende arbeid