To dagers ABC-kurs om traumesensitivt arbeid med barn og unge

13. og 14. juni 2019 inviterer vi til åpent kurs for ansatte i barnevernets første- eller andre linje, eller kommunalt ansatte som jobber med barn i barnehage, skole eller kommunale helsetjenester. Tema på kurset er hvordan traumer påvirker barn og unge og hva vi kan gjøre for å hjelpe dem med konsekvensene av dette.

Nyere forskning viser at barn og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt eller gjentatte traumatiske hendelser har behov for både sammensatte og omfattende hjelp. For å være gode hjelpere og pedagoger – må vi forstå hvordan traumer rammer og påvirker barn og ungdoms fungering. Kunnskap om hvordan hjernen utvikles og påvirkes av gjentatte traumer kan bidra til å øke vår forståelse. På dette kurset vil vi få en innføring i traumerelaterte lidelser generelt og komplekse traumer spesielt. Vi retter fokus mot regulering og behandling av barn utsatt for gjentatte krenkelser.
Kursansvarlig er Mari Bræin.

 

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding