Samhandlingsworkshop: Hvor står vi? Hvor vil vi? Hvordan går vi dit?

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Workshopen er gratis

Velkommen til Samhandlingsworkshop: Hvor står vi? Hvor vil vi? Hvordan går vi dit?

Samhandlingsworkshop: Hvor står vi? Hvor vil vi? Hvordan går vi dit?

– Samhandling mellom NAV, kommune og spesialisthelsetjeneste i Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Samhandlingsworkshopen har som målsetting å gi inspirasjon, tips og retning for å oppnå bedre samhandling mellom fagfolk i ulike tjenester som tilbyr psykisk helsehjelp. Samtidig ønsker vi å synliggjøre problemstillinger man ofte møter på knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune og NAV, for pasienter/brukere med sammensatte hjelpebehov, for å utarbeide løsninger på disse.

Workshop er også en arena der grupper av fagpersoner som allerede samarbeider rundt psykisk helsehjelp i et område får arbeide videre med å fremme dette i eget område.

 

Vi oppfordrer dem som er interessert i samhandlingsworkshop til å invitere med aktuelle samarbeidspartnere, workshopen kan også brukes som en mulighet til å styrke lokale samhandlingsnettverk.

Målgruppe

Grupper av samhandlingspartnere rundt mennesker med psykisk helse og rusutfordringer – spesialisthelsetjenesten, NAV, bydel/kommune og eventuelt frivillige organisasjoner, samt fagpersoner som ønsker drahjelp til å skape bedre samhandling i eget område.

RVTS Øst arrangerer workshopen som et ledd i arbeidet med Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus for våre målgrupper, spesifikt mennesker som har erfaringer med vold og traumatisk stress.

Workshopen vil bestå av en kombinasjon av gruppearbeid, korte innlegg og erfaringsdeling i plenum.

Program

22. mars 2023
08:45–09:00Registering og morgenkaffe
09:00–09:15Velkomst og presentasjon av dagen og deltakerne, v/ Karin Holt, spesialrådgiver, RVTS Øst
09:15–09:30Regionalt fokus på Samhandling 2021-2023. Hva har vi lært? v/Karin
09:30–10:15Samhandling og samarbeid er ikke synonymer – hvordan kan lovkrav og normerende produkter omsettes til praksis? v/ Mikael Julius Sømhovd PhD og Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
10:15–10:30Pause
10:30–11:00Statuslinje og introduksjon i gruppene
11:00–12:00Start gruppearbeid
12:00–13:00Lunsj
13:00–13:45Gruppearbeid fortsettelse
13:45–14:00Pause
14:00–14:45Drøfting i plenum – Hindringer og muligheter for gode løsninger
14:45–15:00Avslutning og vel hjem