Regionale veiledningssamlinger om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

Denne våren vil vi avholde regionale veiledningssamlinger i Oslo og i Fredrikstad, hhv den 12. februar og 15. mars. Samlingene er gratis, og temaet vil være samarbeid og roller ved avdekking og oppfølging av barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Samlingene er for dere som har erfaring med arbeid rundt ungdom med skadelig seksuell atferd og som minimum har gått Avdekkingskurset (AIM Basic) eller tilsvarende kurs. Et av formålene til veiledningen vil være å se på Utredningskurset (AIM2) og tolkninger av denne.

Bakgrunnen for samlingen er at erfaring viser at det kan være krevende å ta i bruk nye verktøy. Faktorer som virket innlysende på kurset er ikke alltid lite tydelig når det skal jobbes med i etterkant. Mange instanser opplever det som faglig krevende å lede et arbeid med kartlegging og vurdering av tryggingstiltak knyttet til skadelig seksuell atferd. Vi inviterer derfor til noen dager med veiledning, hvor anonymiserte saker kan bringes inn og drøftes, og deltakerne kan få støtte og refleksjoner fra kollegaer om gode tilnærmingsmåter.

Påmelding:
Regional veiledningssamling Østfold og Follo – 15. mars 2019

Kontakt