Regional Nettverkssamling for Psykologer i Kommunen – Migrasjon, Kultur og Traume

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Regional Nettverkssamling for Psykologer i Kommunen – Migrasjon, Kultur og Traume

«Tolking – mye mer enn bare oversettelse»

Høstsamlingen til Nettverket.
Det vil bli invitert en psykolog som har skrevet om temaet, en tolk og en tolkebruker. Det blir en blanding av foredrag, diskusjon og kanskje gruppearbeid.

Høstsamlingen skal gjennomføres fysisk og vil finne sted i Nydalen – i nærheten av våre lokaler. Dere vil få informasjon om sted etterhvert.

Tentativt program:

09:00 – 09:15 Velkommen

09:15 -10:00 Steinar Johannesen: Den triadiske alliansen – terapi med tolk

10:15 – 10:45 Gruppearbeid/Diskusjon

11:00 – 12:00 «Tolken skal være tunga til den man tolker for» Mohamed (arabisktalende Oslomann) og Samir (Tolk) deler erfaringer og gir råd til tolkebrukere.

12:00 – 12:30: Lunsj

12:30 – 13:15 «Tolken skal være tunga til den man tolker for»Mohamed (arabisktalende Oslomann) og Samir (Tolk) deler erfaringer og gir råd til tolkebrukere – fortsette

Målgruppe

Psykologer i Kommunen fra region Øst

Kurset er søkt meritterende av Norsk psykologforening.