Nettverkssamling for brukere av snakkemedbarn.no

Zoom
Påmeldingsavgift:200

Velkommen til Nettverkssamling for brukere av snakkemedbarn.no

Velkommen til den aller første digitale nettverkssamlingen om snakkemedbarn.no!

Samlingen er kun for deg som allerede har fullført introduksjonskurs (tidligere kurslederkurs) i snakkemedbarn.no og holder til i region øst.

Denne dagen vil vi være tilgjengelige for dere som har tatt snakkemedbarn.no i bruk. Det vil være fokus på planlegging og gjennomføring av snakkemedbarn.no-kurs på egen arbeidsplass, hvilke utfordringer dere har møtt på og hva som har gått bra.

Vi vil gi råd til videre implementering av snakkemedbarn.no på din arbeidsplass, og ta tak i temaer dere ønsker ytterligere fordypning i.

Dette kurset er for deg som har deltatt på introduksjonskurs om snakkemedbarn.no, som tidligere ble kalt kurslederkurs, og som bruker eller ønsker å bruke snakkemedbarn.no på din arbeidsplass i region øst.

Dette er fordi vi ønsker største mulig læring- og nytte for dere som allerede er i gang med å benytte snakkemedbarn.no på egen arbeidsplass.

I påmeldingsskjemaet ber vi deg om å melde inn forslag til temaer dere ønsker å ta opp på nettverkssamlingen. Det kan være både faglige og implementeringsrelaterte problemstillinger.

Målgruppe

Alle som har tatt snakkemedbarn.no i bruk på sin arbeidsplass og vil jobbe videre med plattformen og temaene den tar opp, og holder til i region øst.

Denne nettverkssamlingen er ment for region øst, men samtlige RVTS-regioner vil sette opp egne nettverkssamlinger for sine regioner. Ta kontakt med ditt lokale RVTS.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,