Nettseminar om salg og bytte av sex.

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:gratis

Velkommen til Nettseminar om salg og bytte av sex.

Pro Sentret er både Oslo kommunes hjelpetilbud for personer som har erfaringer med salg/bytte av sex, og nasjonalt kompetansesenter for prostitusjonsfeltet.

 

På dette nettseminaret blir du kjent med de som jobber på Pro Sentret og Pro Sentrets tilbud til både brukere og ansatte i kommunen. Du får oppdatert kunnskap om prostitusjon som fenomen, lovverket på feltet og råd/tips om hvordan du kan snakke om tematikken. Du vil også få informasjon om relevante kurs og digitale verktøy fra RVTS Øst.

Målgruppe

Personer i helse- og sosialfaglige stillinger som kan komme i kontakt med personer som har erfaring med å selge/bytte sex. Personer som jobber i NAV, rusomsorgen, flykningstjenester, helsetjenester og ved ulike lavterskeltilbud i kommunal eller frivillig sektor. Kurset er best egnet for deg som jobber med personer over 18 år.

Kursholdere er Ulla Bjørndahl og Camilla Hammergren, Pro Sentret.

Program

12. november 2020
09:00-09:30Hva er Pro Sentret? Hva kan vi tilby fagpersoner og til innbyggere?
09:30-09:35Pause
09:35-10:15Prostitusjon som fenomen
10:15-10:25Pause
10:25- 11:00Årsaker til prostitusjon og arenaer for salg og bytte av sex
11:00-11:30Lunsj
11:30- 12:00Reguleringer og lovverk på prostitusjonsfeltet
12:00- 12:05Pause
12:05- 12:40Regulering og lovverk på prostitusjonsfeltet (fortsetter)
12:40- 12:50Pause
12:50- 13:30Å snakke om seksualitet og sexsalgserfaringer. Prinsipper og verktøy.
13:30- 13:35Pause
13:35- 13:40Aktuelle digitale verktøy og undervisningstilbud fra RVTS
13:40- 14:00Vi svarer på spørsmål fra deltakerne