Lederopplæring kriseteam – 26. og 27. februar 2019

RVTS Øst videreutvikler tilbudet for kriseteam og inviterer til 2-dagers kurs i KRISELEDELSE: Samhandling, øving og menneskelige faktorer – 26.-27. februar 2019.

I dag må kriseledere fatte raske beslutninger – ofte under høyt press og med stor usikkerhet. Sosiale medier har økt kravene betraktelig. Dette krever tillit, mot og gode samarbeidsevner. På dette kurset vil du få trening i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer.

Målgruppe: Kurset er i all hovedsak rettet til deg som skal lede et kriseteam, men er også verdifullt for deg som allerede leder et team i en kommune eller arbeider med krisearbeid.

Du får:

  • Grunnleggende kunnskap om krise- og katastrofeberedskapsarbeid
  • Økt bevissthet på egne styrker og utfordringer
  • Tilgang til internasjonalt anerkjente leder- og stressmestringsverktøy
  • Realistisk øving: Du settes under press og får trent på konkrete situasjoner i en trygg atmosfære

Deltakere på pilotprogrammet sier:

  • Fokuset på «soft skills» er den beste ideen!
  • Dette kurset bør definitivt tilbys ledere på ulike nivåer, og gjerne til eksisterende lederteam.
  • Lærte masse om meg selv.
  • Meget proft opplegg – mye læring som jeg har nytte av.


Noe for deg?

Pris kr 2000 inkl lunsj, kaffe og te
Påmelding innen 10. januar 2019 – klikk her

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Mer informasjon