Lanseringswebinar om fagboka «Dialog om seksualitet»

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Lanseringswebinar om fagboka «Dialog om seksualitet»

På lanseringen vil du bli bedre kjent med boka, få innsikt i hvilke temaer boka belyser og du vil bli kjent med noen av bokas forfattere! Du vil også bli kjent med samtaleverktøyet Play it right.

Om boka:
Som ledd i RVTS Øst sitt arbeid knyttet til hvordan fagpersoner skal jobbe med forebygging av seksuelle overgrep, samt kunne jobbe med både utsatte og utøvere, har vi skrevet fagboken «Dialog om seksualitet – Kunnskap og praktiske råd for fagpersoner».  Bokens faglige fokus er å gi innsikt i hva det er viktig å reflektere over i samtaler om seksualitet. I de 21 kapitlene, skrevet av ulike fagpersoner, får du konkrete råd om hva som bør vektlegges for å få til en god dialog om de ulike temaene boka belyser.
Du kan lese mer om boka og bestille den via vår bestillingsside her: https://rvtsost.no/bestill

Webinaret varer fra 12.00 – 13.00!

 

 

Målgruppe

Boken har et hovedfokus på samtaler med unge og unge voksne (12 til 25 år), men kan også være nyttig for dere som jobber med voksne som er eldre enn 25 år.
Boken passer for studenter ved helse- og sosialfaglige utdanninger. Boken passer også for alle ansatte i tjenester som jobber med unge og unge voksne (som skole, helsesykepleiere, PPT, barnevern, BUP, habilitering, fastleger, psykologer, konfliktråd[REA1] , kriminal- og friomsorg, politi, oppsøkende tjenester, frivillige organisasjoner, lavterskeltilbud for unge, Nok-sentrene, Statens Barnehus).

Program kommer.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,