Kropp og Traume

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Kropp og Traume

Kurset er over 2 dager og vil belyse sammenhengen mellom kropp og sinn nærmere.

Behandlere som jobber med traumatiserte legger fort merke til at traumeproblematikken ikke bare utspiller seg i form av tanker eller følelser. Traumeerfaringer kommer til uttrykk også i form av kroppslige opplevelser, som ofte er veldig smertefulle for pasientene. Undervisningsdagene «Kropp og Traume» vil belyse sammenhengen mellom kropp og sinn nærmere. Dagene vil ha fokus på at pasienter med traumeeerfaringer trenger hjelp som ikke skiller mellom det psykiske og det somatiske. Kurset er en blanding av teori og praksis, hvor deltagerne blant annet vil øve inn konkrete ferdigheter for å hjelpe pasientene med de kroppslige traumesymptomene.

Målgruppe

Kurset er for helsepersonell som allerede kan noe om grunnleggende traumeforståelse.

Program

10. september
09:00 - 09:30Introduksjon og forberedelse
09:30 - 10:30Kropp og traume - kropp i traume
10:30 - 10:45Pause
10:45 - 11:45Praktiske øvelser
11:45 - 12:45Lunsj
12:45 - 14:00Kropp som forsvar
14:00 - 14:15Søt pause
14:15 - 15:00Praktiske øvelser
15:00 - 15:30Diskusjon + evaluering
15. september
09:00 - 09:30Forberedelse
09:30 - 10:30Diskusjon av treningsoppgave i grupper/praktiske øvelser
10:30 - 10:45Pause
10:45 - 11:45Kropp og traume – Kropp i traume
11:45 - 12:45Lunsj
12:45 - 14:00Kropp og traume – Kropp i traume
14:00 - 14:15Søt pause
14:15 - 15:00Praktiske øvelser
15:00 - 15:30Diskusjon + evaluering