Kropp og Traume

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Kropp og Traume

Kurset er over 2 dager og vil belyse sammenhengen mellom kropp og sinn nærmere. Kurset er for helsepersonell som allerede kan noe om grunnleggende traumeforståelse.

Behandlere som jobber med traumatiserte legger fort merke til at traumeproblematikken ikke bare utspiller seg i form av tanker eller følelser. Traumeerfaringer kommer til uttrykk også i form av kroppslige opplevelser, som ofte er veldig smertefulle for pasientene. Undervisningsdagene «Kropp og Traume» vil belyse sammenhengen mellom kropp og sinn nærmere. Dagene vil ha fokus på at pasienter med traumeeerfaringer trenger hjelp som ikke skiller mellom det psykiske og det somatiske. Kurset er en blanding av teori og praksis, hvor deltagerne blant annet vil øve inn konkrete ferdigheter for å hjelpe pasientene med de kroppslige traumesymptomene.

Kurset holdes av fysioterapeut, psykologspesialist og psykolog med yogainstruktørutdanning.

Målgruppe

Helsepersonell fra ulike tjenester

Kurset er godkjent meriterende av Norsk psykologforening.

 

Noen forandringer i programmet kan forekomme.

Program

Dag 1
09.00 - 09.30Introduksjon og forberedelse
09.30 - 10.30Kropp og traume - kropp i traume
10.30 - 10.45Pause
10.45 - 11.45Kropp og traume - kropp i traume
11.45 - 12.45Lunsj
12.45 - 13.15Øvelser
13.15 - 14.15Kropp som forsvar
14.15 - 14.30Pause
14.30 - 15.30Gruppeøvelser/case og treningsoppgave
09.00 - 10.30Gruppearbeid/praktiske øvelser
10.30 - 10.45Pause
10.45 - 11.45Fysioterapeutiske perspektiver
11.45 - 12.45Lunsj
12.45 - 13.30Grunnlag for behandling av traumatiserte kropper - hvordan virker det?
13.30 - 13.45Pause
13.45 - 15.30Kroppens forskjellige språk