Ivaretakelse av flyktninger fra Ukraina

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Ivaretakelse av flyktninger fra Ukraina

Flyktningstrømmen fra Ukraina krever en storstilt rekruttering av både profesjonelle og frivillige hjelpere. Ikke alle er like forberedt på og trent for oppgaven. Kommunene har et ansvar for personellet som mobiliseres, og dette kurset kan brukes som ressurs for dette arbeidet.

Målet er å gjøre profesjonelle og frivillige hjelpere bedre forberedt på å møte flyktningene, sikre deres grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet.

 

Kurset består av 4 ulike deler og gjennomføres på Zoom og LearnLab:

  • Krisereaksjoner og psykologisk førstehjelp
  • Ivaretakelse, stressmestring og erfaringskompetanse
  • Hva trenger foreldre for å kunne ta godt vare på barna sine i mottak?
  • Utnyttelse og menneskehandel av mennesker på flukt – hvordan kan vi   forebygge og avdekke?

Varighet på kursene er 3 timer og har begrenset antall plasser. Kurset består av en kombinasjon av ferdiginnspilt materiale, refleksjon i grupper og plenum.

Målgruppe

Ansatte og frivillige som jobber med flyktninger fra Ukraina i kommuner og mottak.

Program

9.6.22
12.00-12.15Velkommen og presentasjon av RVTS Øst og relevante ressurser
12.15-13.20Del 1: Krisereaksjoner og psykologisk førstehjelp. Hvordan reagerer voksne og barn når de har opplevd noe farlig? Hvordan gi flyktninger trygghet, fysisk og følelsesmessig støtte?
12.15-13.20Del 2: Ivaretakelse, stressmestring og erfaringskompetanse. Hvordan gi flyktninger trygghet, fysisk og følelsesmessig støtte? Stressmestring: Hjelp til å vinne tilbake kontroll. Jeg har opplevd mye selv, derfor kan jeg være sårbar. Hvordan bruke erfaringskompetanse?
13.30-14.00Plenum – drøfting av svar på refleksjonsspørsmålene
14.10-14.40Del 3: Hva trenger foreldre for å kunne ta godt vare på barna sine i mottak? Hva trenger barn i forskjellige aldre? Hva trenger foreldre for å ta godt vare på barna sine i mottak? Hvordan snakke med barn om krig?
14.10-14.40Del 4: Utnyttelse og menneskehandel av mennesker på flukt – hvordan kan vi forebygge og avdekke? Hvordan kan jeg forebygge at beboerne blir utnyttet? Hvem bør jeg være spesielt oppmerksom på?
14.40-14.55Plenum – drøfting av svar på refleksjonsspørsmålene
14.55-15.00Takk for i dag - tilbakemeldingsskjema

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,