Hvordan kan vi møte barns seksualitet i barnehagen?

Zoom
Påmeldingsavgift:300

Velkommen til Hvordan kan vi møte barns seksualitet i barnehagen?

Seksualitet er spennende i alle aldre. Hvordan kan vi som trygge voksne støtte barn i barnehagen til å legge grunnlaget for en sunn seksuell utvikling. Dette er en workshop spesielt for personell som jobber med barn i barnehagealder.

 

Program:

  • Barns seksuelle utvikling og seksuell lek
  • Holdninger til seksualitet i barnehagen
  • Hvordan støtte en sunn seksuell utvikling
  • Hvordan differensiere mellom sunn seksuell aktivitet og bekymringsfulle aktiviteter
  • Hva gjør vi når vi avdekker bekymringsfulle forhold

Workshopen blir lagt opp som en blanding mellom foredrag, egen aktiviteter og gruppediskusjoner. Formålet er å øke kompetansen til barnehagepersonell for å kunne differensiere mellom barns sunne seksuelle utvikling og bekymringsfulle eller skadelige seksuelle handlinger. Vi baserer oss på materiell som er gratis og digitalt tilgjengelig for barnehagene: Seksuellatferd.no og Snakkemedbarn.no. I løpet av workshopen vil dere bli trent til å benytte «Trafikklyset» og vi vil gjennomgå viktige aspekter for å forstå barnets handlinger. Vi vil avslutningsvis gjennomgå våre handlingsmuligheter ved bekymring.

Det er fint om vi får beskjed dersom flere kollegaer er samlet fra samme sted, slik at dere kan ta gruppediskusjonene lokalt.

Målgruppe

Personell i barnehager som har noe kompetanse om barns seksuelle utvikling.

Program

Program vil bli lagt ut fortløpende
Workshopen er fra kl. 09-12

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,