Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Kurset gir innføring i grunnleggende traume- og utviklingsforståelse, og omsorg for traumatiserte barn og unge. Det vil bli undervist i reguleringsarbeid, relasjonsarbeid, samt bearbeiding og meningsskapende arbeid.

Deltakerne får tilgang til en egen læringsportal: traumesensitivt.no. Her finner du en rekke utdypende artikler, fagstoff, øvelser og filmer som du kan bruke i ditt arbeid med traumatiserte barn, unge og deres omsorgsgivere.

Målgruppe

Ansatte som møter traumatiserte barn og unge i sitt arbeid; barnevernet, skole, barnehage, PPT, helsevesenet, frivillige organisasjoner.

Program

Dag 1
09.00-11.30Traumeforståelse
11.30-12.15Lunsj
12.15-14.30Kartlegging
14.30-15.30Tilhelingsprosesser
Dag 2
09.00-11.30Regulerende og stabiliserende arbeid
11.30-12.15Lunsj
12.15-13.30Tilknytnings og relasjonsarbeid
13.30-15.30Bearbeiding og meningsskapende arbeid