Nettbasert grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Nettbasert grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne

Nettkurset går over to dager og gir innføring i grunnleggende traumeforståelse, kartlegging og diagnostisering, samt behandling. Det vil bli undervist i psykoedukasjon, mestringsferdigheter, affektregulering, eksponering, restrukturerings- og integreringsarbeid.

 

Målgruppe

Alle som jobber med traumebehandling for voksne, uavhengig av tjeneste.

 

Læringsmål for kurset:

Traumeforståelse

 • Vite hva som skjer i hjernen og kroppen under opplevd fare
 • Kjenne til sammenhengen mellom potensielt traumatiserende hendelser og psykiske traumer
 • Vite hva dissosiasjon er

Kartlegging og diagnostisering

 • Ha oversikt over traumerelaterte symptomer
 • Kjenne de ulike traumediagnosene
 • Kunne håndtere de vanligste differensialdiagnostiske problemstillingene

Traumebehandling

 • Kunne gi psykoedukasjon om traumerelaterte symptomer
 • Vite hvordan en kan arbeide for å bedre dagliglivsfungering
 • Kunne jobbe med triggere
 • Beherske teknikker for å regulere over- og underaktivering
 • Forstå hvordan minner lagres hos traumatiserte
 • Ha bedre forutsetning for å kunne håndtere de vanligste differensialdiagnostiske utfordringene

Program

Dag 1 og 2: 19. og 20. august 2020
Dag 1: 19. august
09.00-09.15Introduksjon: Målsetning med kurset og oversikt over dagene
09.15-12.00Forstå: Traumeforståelse
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.30Oppdage: Kartlegging og diagnostisering
13.45-14.30Behandle: Generelt om traumebehandling
Dag 2: 20. august
09.00-09.15Introduksjon
09.15-11:00Behandle: Psykoedukasjon, mestring av dagliglivet og regulering
11.15-12.00Behandle: Hukommelse, eksponering og kognitiv restruktuering
12.00-12.45Lunsj
12:45-13.45Behandle fortsetter
13.45-14.30Avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,