Førstehjelp ved selvmordsfare, 5.-6. februar 2019

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og signalene kan være vanskelige å oppfatte. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp.

Den 5. og 6. februar 2019 inviterer RVTS Øst  til kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare».

Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sin jobb møter selvmordsnære mennesker, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelperposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Kurset gir verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres egne holdninger til selvmord. Vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare.

Kurset går over to dager, med forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Pris: kr 500
Tid: 5. og 6. februar kl 0830-1600
Adresse: RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3, Nydalen
Påmeldingsfrist: 30. januar 2019

NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding:

Mer informasjon om VIVAT Selvmordsforebygging