Digitalt kurs om ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

På Zoom

Zoom
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Digitalt kurs om ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Kurset gjennomføres på Zoom.

Gjennom disse to kursdagene vil vi diskutere hvordan vi kan ivareta alliansen med den voksne og samtidig sikre barnas behov for informasjon. Vil det å snakke om og med barna kunne øke selvmordsatferden hos mor eller far, eller redusere risikoen? Hvordan kan vi møte tematikken når vi er usikre på hva barna vet om mor eller fars selvmordsatferd?

Kurset holdes av RVTS Øst i samarbeid med RBUP Øst og Sør.

Innhold:
Vi vil gjennomgå hva som kan vekkes av reaksjoner hos oss i pårørendearbeidet, slik at vi kan gjenkjenne hva som ev kan hindre oss i å gjennomføre disse barnesamtalene. Du vil også få informasjon om vanlige reaksjoner hos barn og ungdom, lover og forskrifter og systemet rundt barna.

Grete vil fortelle fra egen oppvekst som pårørende til en mamma som strevde med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Gjennom kursdagene vil hun fortelle hva hun hadde hatt behov for av helsepersonell i de ulike fasene i oppveksten sin. Samtidig som hun knytter erfaringene sine til utviklingspsykologien.

Gjennom kurset vil du lære nye ferdigheter gjennom filmer, refleksjonsøvelser og praktiske øvelser. Filmene viser utdrag fra en terapiprosess før, under og etter en barnesamtale. Vi går igjennom hva som er viktig i planleggingsfasen og gjennomføringen av barnesamtaler med tenåringer, skolebarn og småbarn. Du får arbeidsark med eksempler på aldersadekvate samtaler.

Kurset har som mål at du som møter foreldre, barn og familier hvor mor eller far har selvmordsatferd blir tryggere på å gjennomføre barnesamtaler og at kvaliteten på samtalene øker.

 

Målgruppe

Ansatte/barneansvarlige i:

Spesialisthelsetjenesten for voksne (DPS: poliklinikker, akutt/ambulerende team, døgnavdelinger).

Akuttpsykiatrisk avdeling, somatiske avdelinger der temaet er relevant.

Barnevern, barnevernvakta, krisesenter, BUP.

Kreditering:
Kurset godkjennes som 11 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.
Kurset er godkjent som 11 timers meritterende av Norsk Sykepleierforbund.

Forelesere:
Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra blant annet Akutteam og akuttpsykiatrisk avdeling. Hun jobber i dag ved RVTS Øst og er prosjektleder for prosjektet.

Kristin Frisch Moe er psykologspesialist med fordypning i barn og unge. Hun har erfaring med denne gruppen barn og deres foreldre fra første- og andrelinjetjenesten. Kristin har også forsket på barn som pårørende ved selvmordsatferd. Hun jobber til daglig som studieleder fra RBUP.

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog, familieterapeut, spesialisering innen barn- og unges psykiske helse. Grete jobber til daglig som spesialrådgiver på RBUP.

Kursets mål:
Du lærer om:

  • Barn og unge som pårørende ved selvmordsatferd
  • Fenomenforståelse- hva vet vi om disse barna og familiene deres?
  • Gjennomføring av barnesamtaler etter selvmordsforsøk hos den voksne
  • Meldeplikten

 

Program

Dag 1, 1. mars fra kl. 09:00-14.30 Om fenomenforståelse, vegring og planlegging av barne-/ungdomssamtalen
08:30Åpning, Etter påmelding blir en zoomlink sendt deg på epost i forkant av kurset
09:00Innledning. «Gjennom barneøyne»: Grete forteller hva hun hadde trengt i oppveksten som pårørende til en mamma som strevde med psykisk lidelse og selvmordsatferd
10:15Fenomenforståelse. Hva vet vi om disse barna og familiene deres?
11:05Lovgivning
11:30Lunsj
12:15Om vegring. Planlegging av barnesamtalen
14:05Oppsummering
Dag 2, 2. mars 09:00 - 14:30 Om gjennomføring av barne-/ungdomssamtalen og meldeplikten
09:00Innledning. Grete forteller, «Første møte med psykiatrien»
10:15Samtalen med ungdommer
11:00Samtalen med barn i barneskolealder
11:30Lunsj
12:15Tema fortsetter. Kasus «Marte 7 år», når det er usikkert hva barnet vet
13:15Samtalen med de minste barna
14:00Om meldeplikten. Samarbeide. Avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,