Digitalt Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Digitalt Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Digitalt Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge

Kurset gir innføring i grunnleggende traume- og utviklingsforståelse, og omsorg for traumatiserte barn og unge. Det vil bli undervist i reguleringsarbeid, relasjonsarbeid, samt bearbeiding og meningsskapende arbeid. Undervisningen er en blanding av live-undervisning på zoom, selvstudie og noe gruppearbeid.

Deltakerne får tilgang til en egen læringsportal: traumesensitivt.no. Her finner du en rekke utdypende artikler, fagstoff, øvelser og filmer som du kan bruke i ditt arbeid med traumatiserte barn, unge og deres omsorgsgivere.

 

Prosjektstøtte: Victoria
[email protected]

Målgruppe

Ansatte som møter traumatiserte barn og unge i sitt arbeid; barnevernet, skole, barnehage, PPT, helsevesenet, frivillige organisasjoner.

Program

Dag 1, 15. April
09.00-10.00Oppstart og samling på Zoom.
10.00-13.30Traume- og utviklingsforeståelse. Selvstudie på traumesensitivt.no
13.30-14.30 Learnlab
14.45-15.15 Gruppeoppgave
15.15-15.45 Avslutning i plenum
Dag 2, 16. April
09.00-10.00Oppstart og Learnlab
10.00-13.30Regulere, Relatere og Reflektere. Hva trenger Anton Alarm, Sara Søke og Tore Tenke for å kunne samarbeide bedre? Selvstudie på traumesensitivt.no
13.30-14.30Learnlab og spørsmål til kursholder
14.45-15.15Gruppeoppgave
15.15-15.30Avslutning i plenum

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,