CAMS – september 2019 og januar 2020

RVTS Øst inviterer til 4 dagers kurs i CAMS – Collaborative Assessment and Management of Suicidality – 23. og 24. september 2019 og 27. og 28. januar 2020.

Møter du pasienter i selvmordsfare? Er du opptatt av hvordan du, sammen med pasienten, kan komme videre fra selvmordsrisikovurderingen til en god terapeutisk relasjon med en klinisk meningsfylt behandlingsplan? CAMS kan være en aktuell tilnærming for deg. 

 • CAMS er ikke en egen terapiretning. Det er en transdiagnostisk, overordnet behandlingsfilosofi som hjelper klinikeren med å gi den aktuelle behandlingen et spesifikt selvmordsforebyggende fokus.
 • Utgangspunktet for CAMS er at selvmordstruede pasienter rommer en indre ambivalens mellom grunner til å dø og grunner til å leve. I ambivalensen ligger det et forandringsønske som kan avdekkes og bringes i tale.
 • Målet i CAMS er å bygge bro fra vurdering til behandlingsplanlegging, i en ramme der den terapeutiske relasjonen og pasientens egen forståelse av sin selvmordsproblematikk er sentral.
 • I Norge er CAMS tatt i bruk ved Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF.
 • Målgruppe: Kurset er spesielt nyttig for behandlere i spesialisthelsetjenesten med ansvar for å ta imot pasienter i selvmordsfare, men det er også relevant for helsepersonell i kommunale tjenester.

CAMS er utviklet av professor David A. Jobes, en av verdens ledende forskere på selvmord, og praktiserende kliniker.

Kursholder ved RVTS Øst er Christian Møller Pedersen, psykologspesialist ved Aarhus Universitetshospital. Han har mange års erfaring med behandling, undervisning og forskning på selvmordsforebyggingsfeltet.

I løpet av kursets fire dager lærer du blant annet å:

 • Kjenne og bruke sentrale elementer i CAMS-tenkningen, med tilhørende terapeutiske strategier
 • Få tak i ambivalens og forandringsønske hos selvmordstruede pasienter
 • Utforme sikkerhets- og behandlingsplaner i samarbeid med pasienten
 • Implementere og forankre CAMS som en integrert del av din kliniske hverdag 

Tid:
Del 1: 23. og 24. september 2019
Del 2: 27. og 28. januar 2020

Sted:
RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3, Oslo

Pris:
Tidlig påmelding kr 2000 frem til 1. mai 2019, deretter kr 2900. Prisen er for alle fire dager, inkludert lunsj og materiell.

Kurset er godkjent av:

 • Norsk Psykologforening som 26 timers fritt spesialkurs og 26 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den Norske Legeforening som 24 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
 • 24 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding (max 50 deltakere - bindende påmelding)

Kontakt