Bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

Hva er egentlig bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge? Hva er forskjellen mellom sunn og skadelig seksuell utforskning? Hva er fellestrekk hos utøverne, og hva kan vi gjøre med det?

RVTS Øst inviterer i samarbeid med V27 og Barnehuset i Oslo til en kursrekke for å sikre at barn og ungdom får tidlig og god hjelp ved bekymringsfull eller skadelig seksualitet. Kursrekken øker den praktiske handlingskompetansen for avdekking, utredning og oppfølging av bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Kursene bygger på hverandre og det kreves at de tas i riktig rekkefølge.

Målgruppe: Kursene er differensiert ut i fra behov – hvor AIM Basic gir nøkkelkunnskap til alle som er i kontakt med barn og ungdom i sitt arbeid. AIM2 Utredning og Behandling er mer tilrettelagt for tjenester som jobber tett med problematikken.

Læringsmål: Tidligere hjelp ved bekyrming og økt handlingskompetanse hos hjelpere.

AIM Basic (6 timer)
Gjennom dette kurset presenterer vi oppdatert kunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksualitet både på nettet og i virkeligheten. Du vil få praktisk trening i bruk av Trafikklyset for å hjelpe deg til avdekking, og vi ser på ulike muligheter til tidlig inngripen ved bekymring.

Påmelding:
AIM Basic – 25. april 2019

AIM2 Utredning (13 timer)
Dette kurset gir kompetanse til å gjennomføre kartlegging av ungdommens ressurser og sårbarhet, som gir grunnlag for tryggingstiltak og videre oppfølging. Kurset baserer seg på AIM2 Utredningsmanualen. Deltakere på AIM2 Utredning vil i etterkant få tilbud om veiledningssamling.

Påmelding:
AIM2 Utredning – 6. og 7. mai 2019

AIM2 Behandling (13 timer)
Kurset er spesifikt rettet mot skadelig seksuell atferd, og ansatte fra spesialisthelsetjenesten vil bli prioritert. Det baserer seg på AIM2 Behandlingsmanualen, som gir gode verktøy for å snakke om vanskelige og intime temaer.

Påmelding:
AIM2 Behandling – 3. og 4. juni 2019

Regionale veiledningssamlinger
Det kan være krevende å ta i bruk nye verktøy. Faktorer som virket innlysende på kurset er ikke alltid lite tydelig når det skal jobbes med i etterkant. Mange instanser opplever det som faglig krevende å lede et arbeid med kartlegging og vurdering av tryggingstiltak knyttet til skadelig seksuell atferd. Vi inviterer derfor til noen dager med veiledning, hvor anonymiserte saker kan bringes inn og drøftes, og deltakerne kan få støtte og refleksjoner fra kollegaer om gode tilnærmingsmåter. Disse dagene er for de som har erfaring med arbeid rundt ungdom med skadelig seksuell atferd og som minimum har gått AIM Basic eller tilsvarende kurs. Et av formålene til veiledningen vil være å se på AIM2 Utredning og tolkninger av denne.

Påmelding:
Regional veiledningssamling Oslo – 12. februar 2019
Regional veiledningssamling Østfold og Follo – 15. mars 2019

«De er alle barn» – Nasjonal konferanse 13. og 14. juni 2019
Den 13. og 14. juni 2019 vil det avholdes en nasjonal konferanse i Oslo, med fokus på å samle fagfeltet i Norge. Sett av datoen – mer informasjon og påmelding kommer.

AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP.

Kontakt