Kurs om barn og unge utsatt for seksuelle overgrep

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Kurs om barn og unge utsatt for seksuelle overgrep

To dagers kurs der vi vil sette fokus på seksuelle overgrep mot barn og unge.

Kurset vil gi en innføring i temaet og har mye fokus på hvordan du som fagperson kan møte personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep når de var under 18 år. I tillegg vil det brukes tid på hjelperens rolle og hva du trenger for å kunne møte barn og unge med disse erfaringene.

 

Kurset vil også sette fokus på forebygging og verktøy.

Målgruppe

Alle som møter barn og unge gjennom arbeidet sitt, eller de som møter voksne som har vært utsatt for overgrep i barndommen.  (Barnevern, skoler, fastleger, helsesykepleiere, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, psykisk helse, rus, ulike lavterskeltilbud, NAV, Konfliktråd, kriminalomsorg, politi ++)

På kurset vil du få kjennskap til følgende:

• Tall og oppdatert forskning på feltet
• Oversikt over gjeldende lovverk
• Kunnskap om tegn og symptomer som barn og unge kan vise og hvordan du kan møte det
• Konsekvenser når utøver er en tillitsperson
• Grenseoverskridende atferd mellom unge
• Kjennskap til statens barnehus og andre hjelpetilbud
• Forebygging og verktøy
• Egne reaksjoner og selvivaretakelse
Kurset vil variere med foredrag, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser

Program

Torsdag 10.11.22
DEL 1: Omfang og lovverk
09:00Intro til tema
10:00Hva sier forskningen i dag?
11:00Lovverk
11:45Lunsj
DEL 2: Hvordan kan vi oppdage og møte?
12:30Tegn og symptomer barn kan vise og hvordan du kan møte det
14:30Hvordan kan du bruke Statens Barnehus i disse sakene?
15:00Ferdig for dagen
Fredag 11.11.22
DEL 3: Hvordan kan vi ivareta både bruker og oss selv i tøffe saker?
09:00Brukerstemme – hva trengte jeg?
10:00Hjelper – hva trenger du?
11:00Hvordan påvirker dine reaksjoner deg som hjelper?
11:45Lunsj
DEL 4: Forebygging og verktøy
12:30Grenseoverskridende atferd mellom unge
13:30Forebygging og verktøy
15:00Ferdig for dagen