Akutt ivaretakelse av barn når mamma eller pappa har forsøkt å ta livet sitt

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800,-

Velkommen til Akutt ivaretakelse av barn når mamma eller pappa har forsøkt å ta livet sitt

Ansatte i akutte tjenester er ofte de første på stedet når foreldre har forsøkt å ta livet sitt. I disse situasjonene er ivaretakelsen av barna og ungdommen som pårørende spesielt viktig for bearbeiding, men også for forebygging.

Kurset har som mål å øke oppmerksomheten og kompetansen på barn og unge som pårørende ved selvmordsproblematikk. I kurset vil deltakerne reflektere over hva som skjer med oss som hjelpere i møte med disse barna. Ulike krisereaksjoner hos barn og unge vil bli beskrevet og deltakerne vil få hjelp til hvordan regulere barn og unge slik at de blir mottakelige for ivaretakelse og samtale.

Ved hjelp av film, praktiske øvelser og egenerfaring vil deltakerne få økt forståelse og ferdigheter slik at de kan blir tryggere i disse situasjonene. Systemet rundt barna, og hvem som er naturlige samarbeidspartnere vil bli belyst.

Gjennom kursdagene vil Grete Lillian Moen fortelle hva hun hadde trengt i den akutte fasen da hun selv var pårørende ungdom til en mamma som prøvde å ta livet sitt.

Kurset går over to dager. Dag to er en selvstendig oppfølgingsdag med vekt på ferdighetstrening og deling av erfaringer fra praksis. Du kan melde deg på begge dagene, eller bare første dag. Vi anbefaler deltakelse på begge dager for best mulig utbytte av kurset.

 

Målgruppe

Ambulansepersonell

AMK

Politi

Barneverntjenesten

Barnevernvakta

Legevakt

Sosial ambulant Akutteam

Kristin Frisch Moe har forsket på barn som pårørende ved selvmordsatferd og jobber ved RBUP. Hun er psykologspesialist for barn og ungdom og har erfaring fra BUP med behandling av familier der en av foreldrene har selvmordsproblematikk.

Grete Lillian Moen har erfaring som klinisk barnevernspedagog og jobber nå ved RBUP. Hun har selv vokst opp med en mor som slet med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Grete har delt sin opplevelse i foredraget «Gjennom barneøyne» og er forfatter av flere bøker.

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra blant annet Akutteam og akuttpsykiatrisk avdeling. Hun jobber i dag ved RVTS Øst og er prosjektleder for prosjektet.

Program

Program kommer