Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge, nå digitalt

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge, nå digitalt

Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med barn og unge, nå digitalt

Vi gjør om grunnkurset i traumesensitivt arbeid med barn og unge 26. og 27. november til digital undervisning for å sikre gjennomføring, og gi flest mulig tilgang til opplæringen og nettressursen traumesensitivt.no

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av selvstudie via læringsportalen traumesensitivt.no , live undervisning på zoom, gruppearbeid og dialog med spesialrådgivere ved RVTS Øst.

Kurset gir innføring i traume- og utviklingsforståelse. Det vektlegges arbeid med barn og unge som har vært utsatt for store belastninger og som trenger tilrettelegging for å fungere best mulig i hverdagen.
Deltakerne får tilgang til en egen læringsportal: traumesensitivt.no. Her finner du utdypende artikler, fagstoff, øvelser og filmer som du kan bruke i ditt arbeid.

 

 

Målgruppe

Fagfolk som møter traumeusatte barn i sitt arbeid; omsorgsgivere, ansatte i barnehage, skole, barnevern og behandlere.

Program

Dag 1, 26. november
09:00-09:15Oppstart og samling på zoom.
09:30-13:00Traume- og utviklingsforståelse. Selvstudie på traumesensitivt.no
13:00-14:30Kartlegging og samarbeid «live foredrag» med mulighet for dialog.
14:30-15:30Gruppearbeid på digitale rom, avslutning og oppsummering i plenum
Dag 2, 27. november
09.00-10.00Hva passer for hvem? Live foredrag på zoom.
10.00-13.00Regulere, Relatere og Reflektere. Hva trenger Anton Alarm, Sara Søke og Tore Tenke for å kunne samarbeide bedre? Selvstudie på traumesensitivt.no
13.00-14.00Planlegging ift et barn du jobber med. Hvilke intervensjoner som du har blitt kjent med på kurset tror du barnet vil ha nytte av?
14.00-15.30Gruppearbeid på zoom og avslutning i plenum
15.30Slutt