CAMS, 1. og 2. februar og 19. og 20. april 2021

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:2000

Velkommen til CAMS, 1. og 2. februar og 19. og 20. april 2021

Møter du pasienter i selvmordsfare? Er du opptatt av hvordan du, sammen med pasienten, kan komme videre fra selvmordsrisikovurderingen til en god terapeutisk relasjon med en klinisk meningsfylt behandlingsplan? CAMS kan være en aktuell tilnærming for deg.

RVTS Øst inviterer til 4 dagers kurs i CAMS – Collaborative Assessment and Management of Suicidality – 1. & 2. februar, og 19. & 20. april 2021.

Program

1. februar 2021
09:00 - 15:30CAMS-Filosofien: et overblikk
Definisjoner av selvmordsatferd: nomenklatur
Psykologisk teori for å forstå selvmordsproblematikken
Oversikt over behandlingens faser
Øvelser (løpende)
2. februar 2021
09:00 - 15:30Samarbeid med pårørende
Avslutningsfase
Øvelser (gjennomgående)
Veiledning/gjennomgang av case og diskusjon med fokus på læring
Avslutning og oppsummering