Traumerelaterte plager medfører store omkostninger for individet, familien, nettverket og samfunnet.  Traumeforebygging krever systematisk og samlet innsats på mange nivåer. RVTS Øst bidrar til kompetanseutvikling av fagpersonell og organisasjoner som møter denne type utfordringer i sin arbeidshverdag.

Målsetningen for denne kompetanseutviklingen er:

  • å forhindre at potensielt traumatiserende hendelser skjer
  • å redusere skaden når hendelsen har skjedd – for overlevende, pårørende og etterlatte
  • å dyktiggjøre hjelperne til å lindre og behandle symptomene de utsatte har