En lyttende terapeut kan skreddersy terapiprosesser

Kristin Østlie (bildet) er psykologspesialist ved Lovisenberg Diakonale sykehus og en del av et nettverk av spesialrådgivere innen selvmordsforebygging tilknyttet RVTS Øst. I sitt doktorgradsarbeid har hun fulgt nitten pasienter i selvmordsfare og deres terapeuter gjennom ett år, og et hovedfunn i undersøkelsen er at et godt samarbeid mellom pasient og terapeut bygger på at terapeuten oppleves som lyttende og tilgjengelig. Østlie disputerer 2.mars.

Hvordan kan terapeutene hjelpe noen som ikke ønsker å leve, og som tidvis er overveldet av selvmordstanker? Kristin Østlie har fulgt nitten pasienter i selvmordsfare og deres terapeuter gjennom et år. Det unike ved
hennes doktorgradsarbeid er at hun har intervjuet begge sider av den terapeutiske relasjonen. Pasientene og terapeutene delte sine oppfatninger om selvmordsfaren, om utvikling og endring i terapiprosessen, og hva som kjennetegnet møtene mellom de to.

2. mars kl. 12.15-15.00 disputerer hun med avhandlingen «Listening to suicidal patients in psychotherapy: How therapeutic relationships may expand patients’ prospects for living their lives», ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt. Prøveforelesningen avholdes kl. 10.15-11.00.

Nettsteder

Tittel Lenke

En lyttende terapeut kan skreddersy terapiprosesser (UIO)

Fakta om disputasen (UIO)