I Norge dør mer enn 500 mennesker i selvmord hvert år. Mange som er i krise, strever med selvmordstanker eller gjør selvmordsforsøk. Selvmordsforebygging handler om å fange opp de som rammes og hjelpe dem til å håndtere livssituasjonen.

RVTS Øst arbeider for at alle som i sitt virke møter selvmordsnære mennesker skal kunne se faresignaler, yte førstehjelp og henvise videre til utredning og behandling. Behandlingen må ta hensyn til livssituasjonen, psykisk lidelse og faren for selvmord.

I dette arbeidet inngår også oppfølging og ivaretagelse av pårørende og etterlatte ved selvmord.